Klachtenregelement

U heeft een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben.

Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging. 

Ik val als VNRT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/