Reflexzonetherapie


Reflexzones 

Reflexzonetherapie is een alternatieve therapie, die ervan uitgaat dat elk deel van het lichaam in het klein staat afgebeeld op de voet. Die projecties heten reflexzones. Ook andere delen van het lichaam hebben reflexzones, zoals handen, oren en rug.  

Na een ziekte, een periode van stress of blessures zijn de energiebanen verstoord geraakt. Het lichaam is ‘uit balans’. Door de reflexzones te stimuleren is het mogelijk om verstoringen op te heffen, het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen en de genezing op gang te brengen. 

Doordat reflexzonetherapie uitgaat van de hele mens, en niet alleen van symptomen, zullen de meeste volwassenen en kinderen profijt hebben van een behandeling. Dat geldt voor chronische en voor acute klachten. Daarnaast kan de therapie preventief werken.

Steeds meer mensen gebruiken deze natuurlijke, ongevaarlijke therapie om zich te ontspannen en in balans te komen met zichzelf. Techniek

Met mijn vingers onderzoek ik eerst de verschillende reflexzones op uw voeten om te voelen waar in uw lichaam een verstoring zit. Daardoor wordt reflexzonetherapie ook wel voetreflextherapie genoemd.

Vervolgens worden de bijbehorende reflexzones bewerkt met druk en massage. De verstoringen verdwijnen en de energie kan weer vrij door het lichaam stromen. Het lichaam ontspant zich, komt in evenwicht en gaat zichzelf genezen. 

De reflexzones op de handen, rug of oren kunnen op dezelfde manier behandeld worden. Behandelmethodes 

Het uiteindelijke doel van reflexzonetherapie is het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer op gang brengen. Dat kan op twee manieren: 

  • De ontspannende of 
  • de klachtgerichte methode. 
Ontspannend

Eerst bespreken we rustig uw klacht(en). Daarna ‘lopen’ mijn vingers uw voetreflexzones af. Tegelijkertijd treedt in uw lichaam een weldadige
ontspanning op. Ten slotte bespreken we met elkaar of en hoe u verder gaat.
Dit is een ideale manier om kennis te maken met reflexzonetherapie.

Klachtgericht

Op basis van het eerste, ontspannende behandeling stel ik een behandelplan op. Omdat iedereen anders reageert, is het effect van de therapie volkomen persoonsgebonden. Ook het aantal behandelingen verschilt per klacht: chronische klachten hebben nu eenmaal meer tijd nodig om te genezen dan acute klachten. 


Grenzen

Ik ben geen arts, maar therapeut. Het enige wat ik doe, is het zelfgenezend vermogen van uw lichaam weer in evenwicht brengen. Uw lichaam doet verder zelf het werk – zonder medicijnen.

U moet niet verwachten dat ik ernstige ziektes kan genezen, maar wel dat u minder pijn krijgt en zich in het algemeen beter gaat voelen.